LUPNIK is OUT!

Ladies and gentlemen, dear friends, artists…
I wish to present and share with you LUPNIK, my new album released just now.

Lupnik is not only a solo album with my own music. It is a sound concept which I will be expanding and enriching in long term, alone and by cooperative exploration.

lupnik /lupɲik/ — man-magnifier, intimately fixing his senses on an infinitely small space

The music of Lupnik is designed for, and performed on, a specially arranged set of objects, instruments and hardware. Elementary sounds are being produced and processed through percussive and post-percussive practices, and then enhanced using a mixer, which turns out to be one more instrument; the ‘saturation’ becomes one of the constituents of the soundscape. The basic idea for the material and the ways of using it was inspired by the sensual features of Matter Painting. In this context, the word ‘Lupnik’ is to be seen as newspeak, a lexical play engaged in for the purposes of this particular project. The concept of fixing one’s senses intimately—and so acting as a man-magnifier—deals with physical experience; it’s about being entangled in tangible details of sound, on my part as well as on that of the listener.

Aleksander Wnuk: music, concept, production, instruments and objects

Visit Bandcamp for sound and/or wonderfully created soft touch digipack:
aleksanderwnuk.bandcamp.com/album/lupnik

PERSONNEL:
Aleksander Wnuk music, concept, production, instruments and objects
Michał Lazar guest appearance on guitar synthesizer (last track)
Daniel ‘Ziółek’ Bigaj record, mix and master
Paweł Krzywdziak artwork and layout

Opus Series / Requiem Records opus-series.com 53|2021
℗© 2021 Aleksander Wnuk
Supported by the Creative Scholarship of the City of Kraków 2020 and ZAiKS
and also by many wonderful people via odpalprojekt.pl

Stay tuned. Wishing you all the best!


Oto LUPNIK, mój nowy album, którym pragnę się z Wami podzielić.

Lupnik to nie tylko album z moją muzyką, to też idea brzmieniowa, którą będę rozwijał i wzbogacał w dłuższej perspektywie czasowej, sam oraz we współpracy z innymi artystami.

lupnik /lupɲik/ — człowiek-lupa, intymnie skupiający swoje zmysły na ekstremalnie małej przestrzeni

Muzyka Lupnika jest stworzona i wykonywana na zestawie obiektów, instrumentów i sprzętów specjalnie na tę okazję zaaranżowanych. Wytwarzaniu i przetwarzaniu elementarnych dźwięków służą praktyki perkusyjne i post-perkusyjne. Następnie dźwięki wzmacniane i wzbogacane są przez mikser, który staje się kolejnym instrumentem; saturacja jest komponentem przestrzeni dźwiękowej. Punktem wyjściowym dla materiału były zmysłowe atrybuty Malarstwa Materii. W niniejszym kontekście słowo ‘lupnik’ jest nowomową, słowną grą wykorzystaną dla celów tego konkretnego przedsięwzięcia. Koncept ogniskowania zmysłów intymnie — przez co działania jak człowiek-lupa — odnosi się do doświadczenia fizycznego; jest to uwikłanie w dotykalne detale dźwięku, zarówno mnie, jak i słuchacza.

Aleksander Wnuk: muzyka, koncept, produkcja, instrumenty i obiekty

Odwiedź Bandcamp po dźwięki i/lub, dostępny tam, piękny soft touch digipack:
aleksanderwnuk.bandcamp.com/album/lupnik

PERSONEL:
Aleksander Wnuk muzyka, koncept, produkcja, instrumenty i obiekty
Michał Lazar syntezator gitarowy (gościnnie w ostatnim utworze)
Daniel ‘Ziółek’ Bigaj realizacja nagrania, mix, master
Paweł Krzywdziak grafika i skład

Opus Series / Requiem Records opus-series.com 53|2021
℗© 2021 Aleksander Wnuk
Projekt wsparty przez Stypendium Twórcze Miasta Krakowa2020 i ZAiKS
oraz przez wielu wspaniałych ludzi za pośrednictwem odpalprojekt.pl

Więcej już niebawem, w streamie i na żywo.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s