WARSAW AUTUMN 2021 / WARSZAWSKA JESIEŃ 2021

WE’RE HERE

ŁOPUSZYŃSKA / KURKIEWICZ / WNUK / ESCUDERO / HÜLCKER / HIENDL / KALWAT / BUKOWSKI / RYTERSKI
FURE / GLOJNARIĆ / SPEAR / BLECHARZ / HÜLCKER / HIENDL / KUNAK / ESCUDERO / RYTERSKI


[EN] Yet again at Warsaw Autumn Festival, this year performing a World Premiere of Rafał Ryterski’s work for solo performer HEPHEPHOBIA (comissioned by the festival) and Polish Premiere of Sara Glojnaric’ piece for soprano and drumkit ARTEFACTS #2 with Monika Łopuszyńska. All this as a part of the concert WE’RE HERE, focused around the LGBTQ+ community and touching the importance of being a respectful, tolerant and sensitive human in these strange times. Read more about the concert’s idea, performers and program following the links below. See you!


21.09 / Tuesday 22:30 [LINK] + 22.09 / Wednesday 22:30 [LINK]
KOMUNA WARSZAWA
Live + live streaming (21)

Monika Łopuszyńska soprano
Tamara KurkiewiczAleksander Wnuk percussion
Óscar EscuderoNeo HülckerLaure M. Hiendl performers
Katarzyna Kalwat direction
Beniamin Bukowski dramaturgy
Rafał Ryterski curator
Przemysław Kunda sound projection

We’re here

Ash Fure Interior Listening Protocol 01 * performance with audience, audio playback and video
Sara Glojnarić Artefacts #2 * for soprano, percussion and tape
Josh Spear The First Ladies ** video
Wojtek Blecharz blacksnowfalls for solo timpani
Neo Hülcker N.N. ** for voice
Laure M. HiendlGöksu Kunak Piyanist Şantör (from the opera Bergen) * for voice and live electronics
Óscar Escudero
Custom #1 ** for performer, percussion, video and live electronics
Rafał Ryterski Haphephobia ** for percussionist and live electronics (Warsaw Autumn commission)

** first performance
* first Polish performance


[PL] Ponownie na festiwalu Warszawska Jesień, tym razem mam zaszczyt uczestniczyć w światowym prawykonaniu utworu Rafała Ryterskiego HEPHEPHOBIA dla performera solo (zamówienie festiwalu) i w polskim prawykonaniu utworu Sary Glojnaric na sopran i perkusję ARTEFACTS #2 z Moniką Łopuszyńską. Wszystko to częścią ważnego koncertu WE’RE HERE, skupionego wokół społeczeństwa LGBTQ+ i dotykającego, jakże ważnego w dzisiejszych dziwnych czasach, zagadnienia bycia człowiekiem pełnym poszanowania, tolerancji i wrażliwości. Więcej informacji o idei koncertu, wykonawcach i programie można znaleźć podążając za linkami poniżej. Zapraszam!


21.09 / Wtorek 22:30 [LINK] + 22.09 / Środa 22:30 [LINK]
KOMUNA WARSZAWA
Na żywo + live streaming (21)

Monika Łopuszyńska sopran
Tamara KurkiewiczAleksander Wnuk perkusja
Óscar EscuderoNeo HülckerLaure M. Hiendl performerzy
Katarzyna Kalwat reżyseria
Beniamin Bukowski dramaturgia
Rafał Ryterski kurator
Przemysław Kunda reżyseria dźwięku

We’re here

Ash Fure Interior Listening Protocol 01 * performance z udziałem publiczności, audio playback i wideo
Sara Glojnarić Artefacts #2 * na sopran, perkusję i taśmę
Josh Spear The First Ladies ** wideo
Wojtek Blecharz blacksnowfalls na kotły solo
Neo Hülcker N.N. ** na głos
Laure M. HiendlGöksu Kunak Piyanist Şantör (z opery Bergen) * na głos i live electronics
Óscar Escudero
Custom #1 ** na performera, perkusję, wideo i live electronics
Rafał Ryterski Haphephobia ** na perkusistę i live electronics (zamówienie Warszawskiej Jesieni)

** prawykonanie
* pierwsze wykonanie w Polsce


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s