SACRUM PROFANUM | PEnderSZATch | Peszat | Spółdzielnia Muzyczna

Piotr Peszat – PEnderSZATch
interactive composition for ensemble, electronics, video and democratic audience participation* (2020) 50’ [world premiere]

Performers:
Spółdzielnia Muzyczna contemporary ensemble

NOVEMBER 8 / 20:00 / ONLINE

*commissioned especially for the Sacrum Profanum festival

EN LINK

There is no game without a solution, but what happens if it has multiple variants? Remember playbooks and their computer equivalents? A recent hit following their convention was the Netflix film Black Mirror: Bandersnatch. Piotr Peszat attempts to write an autobiographical interactive composition with an alternative storyline. The public takes on a role of a “young, promising composer from Kraków” – a common cliché and a trap it can take years to escape – and decides on the course of their career. But perhaps certain events happen regardless of choices made along the way, such as the criticism from the contemporary music magazine “Glissando”? The composition PEnderSZATch (including the encoded surname Peszat, the popular nickname “Pender” and Bandersnatch) offers an interactive and democratic format exploring recent events from the worlds of popular culture, politics and social, religious and festival lives. If the principles of a democratic state are under question, let’s test them online so that we won’t easily forget and surrender them. The composition is also an unusual tribute to Maestro Krzysztof Penderecki who passed away earlier this year. Join in with entertainment like none other before – help Spółdzielnia Muzyczna play as long as possible and make sure Peszat’s career isn’t over before its time!


Piotr Peszat – PEnderSZATch – kompozycja paragrafowa na zespół, elektronikę, wideo i demokratyczny udział publiczności* (2020) 50’ [premiera światowa]

Wykonawcy:
Spółdzielnia Muzyczna contemporary ensemble

8 LISTOPADA / 20:00 / online

*zamówienie festiwalu Sacrum Profanum

PL LINK

Nie ma gry bez solucji, a co jeśli jest ona multiwariantywna? Kojarzycie paragrafowe pre-gry komputerowe, a może książki tego rodzaju? Ostatnim masowych hitem opartym na ich mechanice był film produkcji Netflixa Black Mirror: Bandersnatch. Piotr Peszat podejmie próbę napisania kompozycji paragrafowej, autobiograficznej i z alternatywnym biegiem wydarzeń. To publiczność wcieli się w „młodego i dobrze zapowiadającego się kompozytora z Krakowa” (często powtarzana, wyświechtana klisza, pułapka, z której wychodzi się latami) i zadecyduje o tym, jak potoczy się jego kariera. A może niezależnie od dokonywanych wyborów i tak pewne zdarzenia są nieuniknione, jak krytyka ze strony „Glissanda”? Kompozycja PEnderSZATch (zakodowane nazwisko Peszat, potoczny pseudonim Pender oraz Bandersnatch) oferuje interakcję i demokratyczną formę, nawiązując do najnowszych wydarzeń ze świata popkultury, polityki, czy życia społecznego, kościelnego i festiwalowego. Jeśli zasady demokratycznego państwa prawa są kwestionowane – przećwiczmy je w Internecie. Żebyśmy szybko o nich nie zapomnieli i łatwo ich nie oddali. Utwór jest także osobliwym hołdem złożonym zmarłemu w tym roku Maestro Krzysztofowi Pendereckiemu. Wejdź do rozrywki, w jakiej jeszcze nie uczestniczyłeś – spraw, żeby Spółdzielnia Muzyczna grała jak najdłużej, a kariera Peszata nie skończyła się przedwcześnie!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s