Hibernation Miniatures | Culture Online 2020

The “Hibernation” project is a creative process focused on updating and activating the artistic tools of the multipercussionist, and as a result a set of miniatures for the KAOSSILATOR synthesizer. The assumption was to create an own workshop for independent work, on the one hand being a compensation for instrumental activities impossible under the lockdown circumstances, and on the other a place of personal, post-percussive exploration. This formula spontaneously led to an effect that is not entirely “serious”. I present “Hibernation Miniatures”.

Accomplished within the scholarship program of the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland – Culture Online. 2020


Przedsięwzięcie “Hibernacja” to proces twórczy skoncentrowany na aktualizacji i aktywizacji środków artystycznych multiperkusisty, a w efekcie zestaw miniatur na syntezator KAOSSILATOR. Założeniem było stworzenie sobie warsztatu pracy samodzielnej, z jednej strony będącego kompensacją niemożliwych w warunkach izolacji działań instrumentalnych, a z drugiej miejscem osobistych, post-perkusyjnych poszukiwań. Ta formuła w spontaniczny sposób doprowadziła do efektu niezupełnie „na poważnie”. Przedstawiam „Miniatury hibernacyjne”.

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci. 2020

+ Bandcamp link

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s