OAB – Istanbul Music Festival

Z największą przyjemnością przekazuję, że Orkiestra Akademii Beethovenowskiej wystąpi z dwoma koncertami w ramach 44. Istanbul Music Festival, organizowanego przez IKSV Muzik, jednego z najbardziej prestiżowych festiwali muzycznych na świecie.

Dwa fantastyczne programy pod batutą maestro Jacka Kaspszyka, i z udziałem świetnych solistów: pianisty Herberta Schucha i wiolonczelisty Gautier Capuçona.

Termin: 17 i 18 czerwca 2016.

[LINK 1] [LINK 2]

It is my great pleasure to announce, that The Beethoven Academy Orchestra will perform two concerts during the 44th Istanbul Music Festival, organized by IKSV Muzik, one of the most prestigious festivals in the World.

Two fantastic programs conducted by maestro Jacek Kaspszyk, with two wonderful soloist: Herbert Schuch, piano and Gautier Capuçon, cello.

Dates: June 17th and 18th, 2016.

SEE YOU in ISTANBUL!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s